Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Stan i ewolucja amerykańskich iSzkół: od gromadzenia talentów po wyniki badawcze

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa jako dziedzina, Relacje z innymi dziedzinami, Branża, zawód i edukacja

Tagi: , , , , , , , ,

Zostaw komentarz

W ciągu ostatnich dwóch dekad można obserwować ugruntowywanie się pozycji nauki o informacji jako odrębnej dyscypliny oraz rozwój na całym świecie szkół wyższych, specjalizujących się w badaniach z tego zakresu i określanych mianem iSzkół (zob. babin.bn.org.pl/?p=5030). Część z nich ewoluowała z programów bibliotekoznawstwa, które następnie rozszerzono o informację naukową, a część uformowała się jako nowe wydziały informatologiczne. Ruch ten zapoczątkowały w 1988 r. college’e i wydziały bibliotekoznawstwa i informacji naukowej 3 uczelni: Uniwersytetu Pittsburskiego, Uniwersytetu Syracuse i Uniwersytetu Drexel, a w XXI w., wraz z szybką ekspansją technologii informacyjnych, liczba jego członków na całym świecie, zainteresowanych badaniami relacji między informacją, technologią i użytkownikami, zaczęła szybko wzrastać. W artykule skoncentrowano się na omówieniu specyfiki 27 iSzkół ze Stanów Zjednoczonych oraz ich ewolucji w czasie, z dwóch perspektyw: przyciągania uzdolnionych naukowców z innych dyscyplin oraz produktywności badawczej.

W badaniu wykorzystano techniki ekstrakcji tekstu i analizy sieciowej, do próby włączono wyłącznie wydziały i katedry iSchools specjalizujące się w zagadnieniach powiązanych z informacją. Z ich stron internetowych oraz profili naukowców zebrano i przeanalizowano dane dotyczące kadry naukowej na stałym, dożywotnim etacie akademickim i na stanowiskach z perspektywą stałego zatrudnienia (tenuretenure track positions), w tym informacje nt. wykształcenia wykładowców każdej szkoły (stopni naukowych, rodzaju ukończonych studiów doktoranckich, prowadzących je instytucji) i zajmowanych stanowisk – łącznie, nt. 708 osób (201 adiunktów, 238 profesorów nadzwyczajnych i 269 profesorów zwyczajnych). Specjalizacje, w których się doktoryzowali podzielono na 9 kategorii: komunikacja, informatyka, edukacja, nauki humanistyczne, informacja, biblioteki, zarządzanie i administracja, nauki ścisłe i inżynieria, nauki społeczne i behawioralne. Jako źródło danych na temat publikacji kadry iSzkół wykorzystano bazę Google Scopus, zawierającą także dane o publikacjach innych najważniejszych wydawców (łącznie pozyskano 26 491 prac naukowych, w tym artykułów naukowych, prezentacji konferencyjnych i publikacji w pracach zbiorowych), a następnie prześledzono ewolucję tematyki badawczej od 1988 r., na podstawie proporcji publikacji z każdego z 20 zidentyfikowanych obszarów w ciągu 27 lat. Przeanalizowano również wzory zatrudniania pracowników przez wydziały z próby i trendy związane ze współpracą badawczą.

Zaobserwowano powolne odchodzenie od zagadnień powiązanych z informatyką i programowaniem oraz bibliotekoznawstwem, na rzecz badań nad sposobami wykorzystywania ITC, interakcji z informacją i funkcjonowaniem w nowych mediach, co świadczy o ugruntowywaniu przez iSzkoły własnej tożsamości oraz coraz większej dojrzałości i niezależności informacji naukowej jako dyscypliny. Wykazano również coraz mniejsze zróżnicowanie tych uczelni w zakresie zaplecza edukacyjnego ich wykładowców (wzrost liczby osób z doktoratami powiązanymi z informacją naukową) oraz podejmowanej tematyki badawczej, a także, w odniesieniu do sieci zatrudnienia – ścisłe powiązania między tymi jednostkami, w tym tendencję do zatrudniania pracowników z uczelni preferujących zbliżoną tematykę badawczą i posiadających kadrę naukową o podobnym zapleczu edukacyjnym. Autorzy mają nadzieję, że uzyskane przez nich wyniki pozwolą lepiej zrozumieć ruch iSzkół i będą stanowiły cenną wskazówkę dla ich zarządów, naukowców, organów finansujących oraz potencjalnych pracodawców studentów wydziałów informacji naukowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>