Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Przegląd literatury nt. zarządzania zasobami i kształtowania zbiorów: lata 2004-2008

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Źródła informacji, Biblioteki jako kolekcje, Działalność biblioteki

Tagi: , , , ,

Możliwość komentowania Przegląd literatury nt. zarządzania zasobami i kształtowania zbiorów: lata 2004-2008 została wyłączona

Dokonując omówienia wybranej literatury nt. kształtowania zbiorów i zarządzania różnymi typami zasobów bibliotecznych, autorki skupiły się na anglojęzycznych publikacjach z lat 2004-2008, pochodzących z czołowych czasopism dziedzinowych (Collection Management, Collection Building, Library Resources & Technical Services) oraz z wydanych w tym okresie książek, artykułów naukowych, raportów i prac badawczych, zidentyfikowanych na podstawie wyszukiwań w bazie LISA. Uwzględniono wyłącznie teksty dotyczące bibliotek akademickich z Ameryki Północnej.

Piśmiennictwo z tego okresu poświęcone jest głównie wyzwaniom, przed jakimi stoją biblioteki w związku z rozrastającym się i szybko zmieniającym się rynkiem mediów cyfrowych i koniecznością przeznaczania na nie coraz większej części środków pozyskiwanych na gromadzenie. Do najpopularniejszych zagadnień poruszanych w tych latach zaliczono: zmiany charakteru lokalnych kolekcji i metody zarządzania nowymi typami zasobów; przedefiniowywanie zadań i procedur działów gromadzenia; współpracę bibliotek w zakresie wspólnych zakupów, negocjowania z dostawcami korzystnych cen i umów oraz dzielenia się zasobami; rozwój strategii pozwalających na zapewnienie dostępu do szerokiej gamy zasobów przy ograniczonych budżetach bibliotek; nowe metody ewaluacji zbiorów i oceny jakości usług dla użytkowników.

Wśród dominujących i utrzymujących swoją popularność tematów znalazły się: dostęp do źródeł cyfrowych i kwestie własności tych zasobów oraz debaty nad stabilnością modeli open access i rolą bibliotek w promocji modelu OA.

Ton piśmiennictwa z badanych lat, mimo naświetlanych trudności i wyzwań, przed jakimi stoi środowisko biblioteczne, pozostaje wg autorek optymistyczny; wyłania się też z niego pozytywna wizja przyszłości zbiorów bibliotecznych.

Komentarze wyłączone.