Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

O społecznych kampaniach lobbingowych na rzecz bibliotek szkolnych

Autor: Alina Nowińska,

Kategorie: Wykorzystanie informacji i socjologia informacji, Biblioteki jako kolekcje

Tagi: , , , , ,

Możliwość komentowania O społecznych kampaniach lobbingowych na rzecz bibliotek szkolnych została wyłączona

Zmniejszające się fundusze na edukację w Stanach Zjednoczonych wymusiły redukcję zatrudnienia szkolnictwie, wpłynęły też na decyzje władz oświatowych o likwidacji części etatów bibliotekarzy szkolnych – w 19 stanach, w latach 2006/2007 – 2010/2011, liczba pracowników pełniących funkcję nauczycieli bibliotekarzy (teacher librarians) spadła ponad 10%. Najwięcej, bo 42% etatów, skasowano w stanie Michigan, w Idaho – 40%, a w opisywanym w artykule stanie Waszyngton zlikwidowano 11% etatów. Efektem tych cięć było też zamknięcie części szkolnych bibliotek. Aby zahamować lub odwrócić ten trend, niezbędny okazał się społeczny lobbing w organach ustawodawczych.

Iskrą uruchamiającą kampanię przeciw cięciom wydatków na edukację okazał się list 3 matek skierowany do WLMA (Washington Library Media Association), napisany w obronie bibliotekarzy szkolnych z miejscowości Spokane, których etaty zagrożone były likwidacją. W 2008 r. powołano Washington Coalition for School Libraries and Information Technology (społeczną koalicję na rzecz bibliotek szkolnych i technologii informacyjnych) i rozpoczęto akcję propagandową, w której podkreślano, że współczesny bibliotekarz szkolny to niezbędny na każdym szczeblu nauczania specjalista ds. technologii informacyjnych, pełniący niezastąpioną rolę lidera wprowadzającego społeczność szkolną w realia XXI wieku. Omówiono przebieg tej kampanii oraz przykłady kolejnych inicjatyw mających nakłonić ustawodawców do zwiększenia finansowania celów edukacyjnych. W ramach jednej z nich bibliotekarze szkolni wraz z przedstawicielami kuratoriów oświatowych opracowali wieloletnie plany informatyzacji szkół poszczególnych okręgów oraz wdrażania nowoczesnego modelu edukacji. W latach 2009-2011, WMLA udało się też przekonać stanową legislaturę do wprowadzenia zmian do trzech ustaw, włączających bibliotekarzy szkolnych oraz oferowaną przez nich edukację informacyjną i technologiczną do definicji podstawowych usług edukacyjnych.

Prowadzenie kampanii lobbingowych nie jest proste – trudności sprawia nie tylko przekonanie ustawodawców i wyborców do zwiększenia finansowania, ale też uświadomienie samym bibliotekarzom szkolnym, że obecnie oczekuje się od nich innych kompetencji i działań niż ćwierć wieku temu. Zniechęcać może też brak skuteczności niektórych inicjatyw. We wnioskach stwierdzono, że mimo wielu napotykanych barier, dzięki przedstawionym w artykule przedsięwzięciom udało się w 2013 roku zwiększyć budżet stanowy na edukację o 1 miliard USD na lata 2014-2015, i tym samym zahamować w części proces redukcji etatów bibliotekarzy szkolnych. Pełne wdrożenie zakładanych standardów w bibliotekach szkolnych wymagałoby jednak dodatkowych 2 mld USD, brak również wiarygodnej perspektywy finansowania na dalsze lata. Do artykułu dołączono szereg zaleceń, których realizacja zwiększa skuteczność działań wspierających społeczne inicjatywy legislacyjne.

Komentarze wyłączone.