Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

O społecznych kampaniach lobbingowych na rzecz bibliotek szkolnych

Autor: Alina Nowińska,

Kategorie: Wykorzystanie informacji i socjologia informacji, Biblioteki jako kolekcje

Tagi: , , , , ,

Zostaw komentarz

Zmniejszające się fundusze na edukację w Stanach Zjednoczonych wymusiły redukcję zatrudnienia szkolnictwie, wpłynęły też na decyzje władz oświatowych o likwidacji części etatów bibliotekarzy szkolnych – w 19 stanach, w latach 2006/2007 – 2010/2011, liczba pracowników pełniących funkcję nauczycieli bibliotekarzy (teacher librarians) spadła ponad 10%. Najwięcej, bo 42% etatów, skasowano w stanie Michigan, w Idaho – 40%, a w opisywanym w artykule stanie Waszyngton zlikwidowano 11% etatów. Efektem tych cięć było też zamknięcie części szkolnych bibliotek. Aby zahamować lub odwrócić ten trend, niezbędny okazał się społeczny lobbing w organach ustawodawczych.

Iskrą uruchamiającą kampanię przeciw cięciom wydatków na edukację okazał się list 3 matek skierowany do WLMA (Washington Library Media Association), napisany w obronie bibliotekarzy szkolnych z miejscowości Spokane, których etaty zagrożone były likwidacją. W 2008 r. powołano Washington Coalition for School Libraries and Information Technology (społeczną koalicję na rzecz bibliotek szkolnych i technologii informacyjnych) i rozpoczęto akcję propagandową, w której podkreślano, że współczesny bibliotekarz szkolny to niezbędny na każdym szczeblu nauczania specjalista ds. technologii informacyjnych, pełniący niezastąpioną rolę lidera wprowadzającego społeczność szkolną w realia XXI wieku. Omówiono przebieg tej kampanii oraz przykłady kolejnych inicjatyw mających nakłonić ustawodawców do zwiększenia finansowania celów edukacyjnych. W ramach jednej z nich bibliotekarze szkolni wraz z przedstawicielami kuratoriów oświatowych opracowali wieloletnie plany informatyzacji szkół poszczególnych okręgów oraz wdrażania nowoczesnego modelu edukacji. W latach 2009-2011, WMLA udało się też przekonać stanową legislaturę do wprowadzenia zmian do trzech ustaw, włączających bibliotekarzy szkolnych oraz oferowaną przez nich edukację informacyjną i technologiczną do definicji podstawowych usług edukacyjnych.

Prowadzenie kampanii lobbingowych nie jest proste – trudności sprawia nie tylko przekonanie ustawodawców i wyborców do zwiększenia finansowania, ale też uświadomienie samym bibliotekarzom szkolnym, że obecnie oczekuje się od nich innych kompetencji i działań niż ćwierć wieku temu. Zniechęcać może też brak skuteczności niektórych inicjatyw. We wnioskach stwierdzono, że mimo wielu napotykanych barier, dzięki przedstawionym w artykule przedsięwzięciom udało się w 2013 roku zwiększyć budżet stanowy na edukację o 1 miliard USD na lata 2014-2015, i tym samym zahamować w części proces redukcji etatów bibliotekarzy szkolnych. Pełne wdrożenie zakładanych standardów w bibliotekach szkolnych wymagałoby jednak dodatkowych 2 mld USD, brak również wiarygodnej perspektywy finansowania na dalsze lata. Do artykułu dołączono szereg zaleceń, których realizacja zwiększa skuteczność działań wspierających społeczne inicjatywy legislacyjne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>