Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Tag: kampanie społeczne

Co decydenci wiedzą o znaczeniu bibliotek szkolnych? Wyniki ewaluacji badań fokusowych

Autor: Marta Elas,

Kategorie: Wykorzystanie informacji i socjologia informacji, Biblioteki jako kolekcje, Branża, zawód i edukacja

Tagi: , , , , ,

Możliwość komentowania Co decydenci wiedzą o znaczeniu bibliotek szkolnych? Wyniki ewaluacji badań fokusowych została wyłączona

Brak wiedzy na temat wpływu bibliotek szkolnych na osiągnięcia i szanse edukacyjne uczniów i troski o ich utrzymanie doprowadził w Stanach Zjednoczonych do likwidacji wielu miejsc pracy i odebrania dzieciom i młodzieży dostępu do zasobów i kształtowanych przez bibliotekarzy kompetencji informacyjnych, pozwalających na uczenie się przez całe życie (z 875 administratorów szkół ankietowanych w 49 stanach w 2011 r., 89% rozważało cięcia środków na biblioteki). Przegrane w wielu regionach batalie o ocalenie tych placówek zwróciły uwagę środowiska bibliotecznego na znaczenie kampanii mogących udowodnić władzom i radom szkolnym wartość bibliotek szkolnych, a na rynku pojawiła się duża liczna przewodników i poradników dotyczących strategii prowadzenia działań lobbystycznych i budowania wsparcia ze strony grup interesariuszy (nauczycieli, rodziców, administratorów, stowarzyszeń oświatowych i lokalnych liderów i władz). Aby lepiej zrozumieć ich oczekiwania wobec szkolnych programów bibliotecznych, w Pennsylvanii powołano interdyscyplinarną grupę naukowców i profesjonalistów, która zajęła się wdrożeniem finansowanego przez IMLS, rocznego projektu pn. Supporting the Infrastructure Needs of 21st Century School Library Programs, znanego również jako Pennsylvania School Library Project, w ramach którego prowadzono w grupach docelowych badania fokusowe. Artykuł zawiera omówienie wyników ich ewaluacji oraz zebranych wniosków i rekomendacji.

więcej o Co decydenci wiedzą o znaczeniu bibliotek szkolnych? Wyniki ewaluacji badań fokusowych

„Treffpunkt Bibliothek”: promocja bibliotek w Niemczech

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Biblioteki jako kolekcje, Zarządzanie

Tagi: , , , , , ,

Możliwość komentowania „Treffpunkt Bibliothek”: promocja bibliotek w Niemczech została wyłączona

W artykule omówiono założenia i wyniki kampanii promocyjnej pn. Treffpunkt Bibliothek” (Biblioteka: miejsce spotkań), prowadzonej od 6 lat przez Niemieckie Stowarzyszenie Bibliotek (NSB) i mającej na celu podnoszeni świadomości społecznej na temat roli bibliotek w społeczeństwie informacyjnym, i zwrócenie uwagi polityków i urzędników na wszystkich szczeblach decyzyjnych na problemy tych instytucji oraz potrzeby społeczności, którym służą.

więcej o „Treffpunkt Bibliothek”: promocja bibliotek w Niemczech

Ratowanie bibliotek szkolnych w Stanach Zjednoczonych

Autor: Alina Nowińska,

Kategorie: Wykorzystanie informacji i socjologia informacji, Biblioteki jako kolekcje, Branża, zawód i edukacja

Tagi: , , , ,

Możliwość komentowania Ratowanie bibliotek szkolnych w Stanach Zjednoczonych została wyłączona

Reforma szkolnictwa w Stanach Zjednoczonych umożliwiła rodzicom uczniów, organizacjom non profit i, w niektórych przypadkach, organizacjom komercyjnym tworzenie szkół stanowiących alternatywę wobec tradycyjnych szkół publicznych. Są one określane mianem charter schools i mają charakter zbliżony do europejskich szkół społecznych. Do placówek tego typu w roku 2012/13 uczęszczało ok. 2,3 mln uczniów. Już w raporcie ministerialnym z roku 2007/08 zauważono, że tylko 51% szkół społecznych posiada bibliotekę (wobec 92% szkół publicznych).

więcej o Ratowanie bibliotek szkolnych w Stanach Zjednoczonych

O społecznych kampaniach lobbingowych na rzecz bibliotek szkolnych

Autor: Alina Nowińska,

Kategorie: Wykorzystanie informacji i socjologia informacji, Biblioteki jako kolekcje

Tagi: , , , , ,

Możliwość komentowania O społecznych kampaniach lobbingowych na rzecz bibliotek szkolnych została wyłączona

Zmniejszające się fundusze na edukację w Stanach Zjednoczonych wymusiły redukcję zatrudnienia szkolnictwie, wpłynęły też na decyzje władz oświatowych o likwidacji części etatów bibliotekarzy szkolnych – w 19 stanach, w latach 2006/2007 – 2010/2011, liczba pracowników pełniących funkcję nauczycieli bibliotekarzy (teacher librarians) spadła ponad 10%. Najwięcej, bo 42% etatów, skasowano w stanie Michigan, w Idaho – 40%, a w opisywanym w artykule stanie Waszyngton zlikwidowano 11% etatów. Efektem tych cięć było też zamknięcie części szkolnych bibliotek. Aby zahamować lub odwrócić ten trend, niezbędny okazał się społeczny lobbing w organach ustawodawczych.

więcej o O społecznych kampaniach lobbingowych na rzecz bibliotek szkolnych