Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Czytelnicze rewolucje : cyfrowy tekst online i implikacje dla czytelnictwa w świecie akademickim

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Wykorzystanie informacji i socjologia informacji, Źródła informacji, Badania użytkowników, Umiejętności informacyjne, Czytelnictwo

Tagi: , , , , ,

1 komentarz

Na świecie pisze się coraz częściej krytycznie o mediach elektronicznych i ich wpływie na czytanie i zachowania informacyjne młodych ludzi  (zob. BABIN 2009/4/272, BABIN 2011/2/75). Niewątpliwie pojawienie się tekstów dostępnych online w wersji cyfrowej zmieniło znacząco sposób lektury i nawyki czytelnicze zarówno masowego odbiorcy, jak i środowiska naukowego, a dokumenty elektroniczne wykorzystywane są odmiennie niż drukowane (por. BABIN 2006/3/164, BABIN 2010/3/157). Trudno jednak, zdaniem autora, na razie jednoznacznie oceniać wagę i skutki owych zmian w zakresie sposobu uczenia się i komunikacji, podkreśla więc konieczność prowadzenia dalszych badań w tym zakresie.

Dokonuje następnie przeglądu literatury z różnych dyscyplin nauki, dotyczącej technologicznych, społecznych, behawioralnych, kognitywistycznych i neurobiologicznych aspektów korzystania z Internetu w odniesieniu do praktyki czytania, koncentrując uwagę na zachowaniach czytelniczych studentów z Kanady i Stanów Zjednoczonych. Artykuł zawiera też krótkie analizy trendów czytelniczych w Ameryce Północnej oraz dokonującej się transformacji bibliotek akademickich jako dostawców elektronicznych czasopism i książek, a także wyniki różnych badań dotyczących preferencji studentów wobec tekstu w formie elektronicznej i drukowanej i ich implikacji dla bibliotek.