Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Analiza międzynarodowego sondażu skierowanego do realizatorów projektów Linked Data

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Opracowanie informacji

Tagi: , , , , ,

Możliwość komentowania Analiza międzynarodowego sondażu skierowanego do realizatorów projektów Linked Data została wyłączona

Badanie The International Linked Data Survey for Implementers zostało przeprowadzone przez OCLC w 2014 i 2015 r., aby zebrać dane na temat już wdrożonych lub wdrażanych projektów i serwisów, w których metadane formatowane są zgodnie z założeniami modelu Linked Data i / lub dalej wykorzystywane w ten sposób. Jego autorom udało się zebrać odpowiedzi od 90 instytucji z 20 krajów. W dokonanej w artykule analizie wyników tego sondażu uwzględniono ankiety z 2015 r., z informacjami na temat 112 eksperymentalnych projektów poświęconych publikacji danych powiązanych oraz ich konsumpcji. Autorka omówiła w nim charakterystykę respondentów, specyfikę podejmowanych przez nich inicjatyw, powody wdrażania Linked Data, typy produkowanych i używanych przez respondentów danych oraz bariery napotykane w trakcie realizacji referowanych zadań; przedstawiła także przykłady projektów implementowanych w różnego typu instytucjach.

Ogółem, na ankietę odpowiedziało w 2015 r. 71 instytucji, z których większość to placówki ze Stanów Zjednoczonych (39), a następnie z Hiszpanii (10), Wielkiej Brytanii (9), Norwegii (4) i Kanady (3). Po dwie odpowiedzi uzyskano z Australii, Francji, Niemiec, Szwajcarii i Włoch, a po jednej z Austrii, Czech, Węgier, Irlandii, Japonii, Malezji, Singapuru i Szwecji. 20% próby stanowiły biblioteki narodowe, 31% – akademickie, wśród pozostałych respondentów znalazły się międzynarodowe sieci (14%), agencje rządowe (10%), projekty szkolne (7%), biblioteki publiczne (6%), muzea, stowarzyszenia (po 4%) i jeden wydawca. Jednostki te prowadziły łącznie 168 projektów Linked Data, z których szczegółowo opisano 112. Większość z tych inicjatyw (69%) była realizowana we współpracy z zewnętrznymi partnerami (uczelniami wyższymi, instytutami badawczymi, innymi bibliotekami, stowarzyszeniami, fundacjami, zewnętrznymi konsultantami lub programistami, dostawcami oprogramowania lub innymi członkami konsorcjum) bądź też w ramach regionalnych lub krajowych programów. Prawie wszystkie zaangażowane w nie instytucje dodały pracę z Linked Data do zakresu obowiązków swoich pracowników.

Większość referowanych projektów znajdowała się we wczesnej lub wstępnej fazie rozwoju i związana była zarówno z publikacją, jak i wykorzystywaniem Linked Data, tylko 10 – wyłącznie z ich produkcją. Najpopularniejszym typem upowszechnianych danych były, ze względu na dużą reprezentację bibliotek w próbie, dane bibliograficzne i wzorcowe (odpowiednio 56 i 45 odpowiedzi), oraz opisowe (43). Wśród innych kategorii wymieniano m.in. ontologie / słowniki (30), cyfrowe kolekcje (26), dane geograficzne (18), zbiory danych (16) i dane obiektach muzealnych (10). Jako główne czynniki motywujące do publikowania Linked Data wymieniano możliwość ich prezentacji szerszej publiczności w sieci www (91%), demonstrowanie co można robić z lokalnymi zbiorami danych w postaci Linked Data (80%), chęć wypróbowania tego mechanizmu przez udostępnianie niektórych lokalnych danych w formie powiązanej (58%) bądź też sprawdzenia czy krok ten poprawi pozycjonowanie (SEO) lokalnych zasobów w wynikach wyszukiwania. Inne podawane powody związane były m.in. z czynnikami edukacyjnymi, potrzebą zapewnienia możliwości ponownego wykorzystywania danych w przyszłych projektach, maksymalizacji ich współoperatywności i opcji ponownego używania oraz testowaniem BIBFRAME i schema.org.

Najpopularniejszymi zbiorami i serwisami Linked Data (ponad 100 tys. wejść dziennie) rozwijanymi przez respondentów okazały się: Europeana, The Getty Vocabularies i Linked Data Service Biblioteki Kongresu, z ponad 50 słownikami. Najchętniej wykorzystywane źródła Linked Data (w ponad 12 projektach) to VIAF, DBpedia, Geonames i id.loc.gov. Ponieważ większość omawianych inicjatyw jest względnie nowa, tylko kilku badanych było przygotowanych do ich pełniej ewaluacji, a 46 projektów uznano wstępnie za udane, lub w większości udane. Wg autorki, zebrane odpowiedzi pozwoliły na pobieżną ocenę stanu rozwoju środowiska Linked Data oraz wykorzystywanych w nim technologii i ontologii, a także na zebranie wskazówek przydatnych innym instytucjom rozważającym rozpoczęcie eksperymentowania z aplikacjami wykorzystującymi zalety integracji zbiorów danych z różnych dziedzin i różnych źródeł.

Komentarze wyłączone.