Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Rozumienie kwalifikacji i zadań bibliotekarza 2.0 w kuwejckich bibliotekach szkół wyższych

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Technologia informacyjna i bibliotekarska, Biblioteki jako kolekcje, Branża, zawód i edukacja

Tagi: , , , , ,

Możliwość komentowania Rozumienie kwalifikacji i zadań bibliotekarza 2.0 w kuwejckich bibliotekach szkół wyższych została wyłączona

W artykule omówiono wpływ technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) na wszystkie aspekty działalności bibliotek i sektora informacyjnego oraz sposoby konceptualizacji transformacji konwencjonalnych bibliotek w biblioteki 2.0. Przybliżono również toczone w środowiskach akademickich debaty dotyczące podstawowych kompetencji wymaganych od „bibliotekarzy 2.0”. Następnie przedstawiono wyniki badania mającego na celu identyfikację kluczowych umiejętności, wiedzy i atrybutów, jakie powinni posiadać bibliotekarze 2.0 w bibliotekach szkół wyższych oraz określenie poziomu świadomości i wiedzy pracowników kuwejckich bibliotek na temat specyfiki tego zawodu.

Dane do analizy zebrano w grupach fokusowych, w których wzięło udział 20 bibliotekarzy (13 kobiet i 7 mężczyzn; średnia wieku – 49,5 lat, średni czas pracy w zawodzie – 12,9 lat) z czterech prywatnych kuwejckich uczelni. Poproszono ich o przedyskutowanie 5 tematów najbardziej istotnych w pracy w środowisku 2.0, powiązanych z: komunikacją, pracą zespołową, technologią, uczeniem się i edukacją oraz cechami osobowymi. Badanie przeprowadzono w kwietniu i maju 2015 r. W celu ukierunkowania dyskusji, uczestnikom zadano następujące pytania: czym jest sieć 2.0, co oznacza dla nich termin „biblioteka 2.0, co wiedzą o pojęciu „bibliotekarza 2.0, jakie kwalifikacje są ich zdaniem wymagane od osoby pełniącej takie funkcje, w jakim zakresie umiejętności bibliotekarza 2.0 są wykorzystywane w ich bibliotece i jakimi cechami osobowości powinien wykazywać się bibliotekarz 2.0. Autorzy przedstawili szczegółowo wyniki dotyczące sposobu interpretacji przez uczestników każdego z omawianych tematów i stworzonej charakterystyki kompetencji i zadań bibliotekarza 2.0. Ustalono, że sposoby postrzegania tego konceptu znacząco się różnią, jednak we wszystkich grupach fokusowych łączono go bardziej z technologią niż pozostałymi analizowanymi aspektami, oraz ze zmianą nastawienia i sposobu myślenia. Stwierdzono również, że w obecnych technologicznych i społecznych realiach, kuwejckim bibliotekarzom akademickim potrzebna jest szersza wiedza oraz lepsze umiejętności w zakresie komunikacji, uznanej przez większość badanych za podstawowy wymóg pracy w środowisku 2.0, oraz współpracy i pracy zespołowej, i podkreślono konieczność zapewnienia pracownikom bibliotek akademickich w Kuwejcie większej liczby warsztatów i szkoleń w tym zakresie. Uznano też, że zmianę myślenia o pojęciu „bibliotekarza 2.0” może im ułatwić rozumienie najważniejszych wyznaczników i czynników kształtujących ich profesję w erze cyfrowych technologii.

Komentarze wyłączone.