Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Biblioteki bez granic: edukacja jako pomoc ratująca życie w czasie przedłużających się kryzysów migracyjnych

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Wykorzystanie informacji i socjologia informacji, Biblioteki jako kolekcje, Zarządzanie, Branża, zawód i edukacja, Kategorie użytkowników

Tagi: , , , , , , , ,

Możliwość komentowania Biblioteki bez granic: edukacja jako pomoc ratująca życie w czasie przedłużających się kryzysów migracyjnych została wyłączona

Biblioteki bez granic – Libraries Without Borders (LWB) / Bibliothèques San Frontières (zob. babin.bn.org.pl/?p=2125), to międzynarodowa organizacja non-profit z siedzibami w Paryżu i Waszyngtonie, zajmująca się rozpowszechnianiem edukacji i działaniami na rzecz eliminacji nierówności związanych z dostępem do informacji i nauki w rejonach dotkniętych konfliktami zbrojnymi, kryzysami i klęskami żywiołowymi. Swoje działania prowadzi przez poszerzanie tradycyjnych definicji bibliotek oraz obszarów, w których biblioteki mogą wprowadzać zmiany. W szczególności, członkowie LWB zaangażowani są w zapewnianie pomocy o charakterze transformacyjnym, umożliwiającej ratowanie życia, w organizowanych przez siebie, alternatywnych przestrzeniach bibliotecznych, a organizacji udało się zrealizować z powodzeniem wiele programów bibliotecznych w różnych regionach świata. Większość takich inicjatyw, ze względu na globalny kryzys migracyjny, prowadzona jest w ośrodkach dla uchodźców i centrach dla azylantów i skierowana do osób, które przebywają w izolacji i bez zabezpieczenia podstawowych potrzeb, przez wiele lat.

W artykule skoncentrowano się na omówieniu jednego z projektów – Ideas Box, opracowanego przy współpracy z UNHCR oraz francuskim architektem i projektantem Philippe Starckiem. Jest to innowacyjny, przenośny ośrodek medialny i mobilna klasa szkolna, mieszczące się w wodoodpornych, modułowych rozkładanych pojemnikach, na dwóch standardowych paletach transportowych. Umożliwia izolowanym społecznościom, nie posiadającym zasobów potrzebnych do utrzymania tradycyjnych bibliotek, na korzystanie z usług edukacyjno-informacyjnych. Instalacja Ideas Box zajmuje ok. 20 min. – po otwarciu, z pojemników tworzy się przestrzeń o powierzchni ok. 30 m.kw., wyposażona w generator, laptopy i tablety, książki i czytniki e-książek, kamery, wbudowane kino i składane meble. „Sercem” ośrodka jest odpowiednio przystosowany, cyfrowy serwer tworzący otwarty punkt dostępu Wi Fi, zdolny do połączenia z Internetem i bezpłatnymi zasobami edukacyjnymi i kulturowymi do 20 smartfonów, tabletów lub komputerów. Bibliotekarze LWB współpracują każdorazowo z miejscowymi partnerami, bo dostosować zapisane na czytnikach i komputerach, i dostępne w druku treści edukacyjne do lokalnych potrzeb i zainteresowań różnych grup wiekowych

Pierwsze Ideas Box udostępniono w 2014 r. w obozach dla uchodźców w Burundi – kraju, w którym znalazło się ponad 50 tys. uciekinierów, głównie z Konga, szukających schronienia przed etnicznymi i politycznymi prześladowaniami. W 2016 r. takie centra działały także w Jordanii, Libanie, Etiopii, Niemczech, Grecji, we Francji i we Włoszech – w większości tych miejsc, celem podejmowanych działań było przeciwdziałanie problemom związanym z olbrzymimi brakami edukacyjnymi wśród gwałtownie rosnącej liczby syryjskich uchodźców i zapewnienie im, poprzez kształcenie, podnoszenie kompetencji z różnych dziedzin (od ICT po kreatywne pisanie i wideografię) oraz różnego typu zajęcia kulturalne i projekty artystyczne, pomocy psychospołecznej oraz szansy na niezależność i stabilniejszą przyszłość. Organizacja przeprowadziła w 2015 r. ocenę oddziaływania Ideas Box i wdrażanych narzędzi edukacyjnych. Z ewaluacji tych wynika m.in., ze uczniowie korzystający z oferty LWB mieli o 30% lepsze wyniki, niż ich rówieśnicy uczący się w obozach w tradycyjnych, zwykle przepełnionych klasach. Punkty te zapewniały również wiele psychospołecznych korzyści, w tym poprawę psychicznego samopoczucie i jakości życia wszystkich mieszkańców badanych ośrodków oraz łagodzenie skutków traumatycznych przeżyć. Poprzez swoje działania LWB starają się zmienić międzynarodowe podejście do definicji pomocy „ratującej życie”, przez włączenie do niej edukacji, jako podstawowej potrzeby i niezbywalnego prawa człowieka, zwłaszcza w kontekście przewlekłego charakteru współczesnych kryzysów migracyjnych

Komentarze wyłączone.