Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Aktywność w sieci jako kryterium rekrutacji do pracy w bibliotece i oceny personelu

Autor: Alina Nowińska,

Kategorie: Źródła informacji, Technologia informacyjna i bibliotekarska, Zarządzanie, Branża, zawód i edukacja

Tagi: , , , , , ,

Możliwość komentowania Aktywność w sieci jako kryterium rekrutacji do pracy w bibliotece i oceny personelu została wyłączona

Właściwy dobór pracowników w znacznym stopniu decyduje o sukcesie biblioteki, przy czym w procesie rektutacji nie zawsze sprawdzają się tradycyjne metody, takie jak rozmowy kwalifikacyjne, testy, ankiety itp. Autorka proponuje osobom starającym się o pracę w bibliotece stworzenie własnego środowiska sieciowego, wspomagającego ich dokształcanie się i rozwój zawodowy, a osobom przyjmującym ich do pracy – korzystanie z analizy sieci przy wszechstronnej ocenie kandydatów.

W artykule m.in. wyjaśniono pojęcia osobistej sieci i osobistego środowiska zawodowego, wspomagającego decyzje i proces dokształcania się. Węzłami sieci są w tym przypadku ludzie zajmujący się interesującą nas tematyką (kontakt z nimi, czytanie ich komentarzy i prac naukowych), przy środowisku zaś chodzi o całą infrastrukturę sieciową – sumę dostępnych narzędzi, zasobów i powiązań w kontekście własnych celów i zadań. W formie tabeli przedstawiono narzędzia i serwisy internetowe przydatne przy wyborze i organizacji interesujących bibliotekarza zasobów. Wymieniono nazwy najbardziej przydatnych serwisów i produkty uzyskane w wyniku korzystania z nich (teksty, bibliografie, odsyłacze, posty w blogu, kontakty osobiste, wideo itp.). Suma narzędzi i praktyk wykorzystywanych przez bibliotekarzy pozwala na autoprezentację – przedstawienie w sieci pewnego rodzaju swego portfolio. System odsyłaczy pozwala osobom zajmującym się rekrutacją pracowników zorientować się w umiejętnościach kandydata, swobodzie poruszania się w sieci i korzystania z jej możliwości, udziale w pracach zespołowych, projektach, konkursach, konferencjach, wygłoszonych referatach, publikacjach i zainteresowaniach. Przegląd jego osobistego środowiska związanego z zawodem dobrze charakteryzuje kompetencje cyfrowe, motywację, pozwala poznać cechy osobiste, takie jak przedsiębiorczość, twórcza inicjatywa, zdolności, ambicje, kompetencje społeczne, cechy przywódcze itp.

Komentarze wyłączone.