Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Projekt NAKLIV – Narodowy Klaster Kształcenia Informacyjnego

Autor: Alina Nowińska,

Kategorie: Informacja naukowa, Źródła informacji, Zarządzanie, Działalność biblioteki, Branża, zawód i edukacja

Tagi: , , , , , , , , ,

Możliwość komentowania Projekt NAKLIV – Narodowy Klaster Kształcenia Informacyjnego została wyłączona

Gabinet Studiów Informacyjnych i Bibliotek na Wydziale Filozofii Uniwersytetu im. Masaryka w Pradze od listopada 2009 r. zarządza projektem UE pn. Narodowy Klaster Kształcenia Informacyjnego (NAKLIV – Národní klastr informačního vzdĕlávání), którego celem jest wspieranie współpracy różnych instytucji zajmujących się edukacją informacyjną obywateli. W projekcie uczestniczy 6 uczelni wyższych i 1 biblioteka naukowa.

W art. przedstawiono: 1) kto, dlaczego i na jakich zasadach może i powinien uczestniczyć w projekcie lub korzystać z jego rezultatów. Chodzi tu o placówki publiczne i biblioteki wszystkich typów zajmujące się przysposobieniem informacyjnym. Obecnie ich prace się dublują, brak jest odpowiednich materiałów szkoleniowych, nie ma pola do dzielenia się doświadczeniami. Współpraca w ramach NAKLIV powinna pomóc ograniczyć te mankamenty; 2) kluczowe obszary aktywności realizatorów projektu. Dotychczas m.in. opracowano dokument pn. „Standard kompetencji lektora kształcenia informacyjnego”, zorganizowano cykl seminariów dla wykladowców wyższych uczelni spoza Pragi oraz uruchomiono portal projektu; 3) strukturę i zadania portalu. W jego skład wchodzą 3 części: a) sekcja e-learningu (kurzy.knihovna.cz), zawierająca przykłady szkoleń i umożliwiająca kształcenie online, b) biblioteka cyfrowa (digitalni knihovna.cz), oferująca materiały szkoleniowe, opisy doświadczeń, odsyłacze do literatury (czasopisma, strony internetowe, dysertacje), c) strefa komunikacyjna (nakliv.cz), służąca interaktywnym kontaktom między uczestnikami projektu oraz prezentacji ich doświadczeń.

Komentarze wyłączone.