Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Analiza cytowań jako narzędzie kształtowania zbiorów i edukacji informacyjnej

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Wykorzystanie informacji i socjologia informacji, Biblioteki jako kolekcje, Zarządzanie, Działalność biblioteki, Branża, zawód i edukacja, Kategorie użytkowników, Szkolenie użytkowników

Tagi: , , , , , , , ,

Możliwość komentowania Analiza cytowań jako narzędzie kształtowania zbiorów i edukacji informacyjnej została wyłączona

Wykazy literatury ze studenckich prac badawczych i dyplomowych mogą stanowić dla bibliotek cenne źródło informacji przydatnych przy doborze nowych materiałów do kolekcji oraz opracowywaniu programów edukacji informacyjnej. Z perspektywy kształtowania zbiorów przyjmuje się, że obserwowanie zachowań i praktyk użytkowników bibliotek akademickich da bibliotekarzom wiedzę na temat ich potrzeb, z kolei z perspektywy edukacyjnej – że bibliotekarze wiedzą, co powinni robić studenci, a ewaluacja ich dokonań pozwoli dowieść efektywności prowadzonych szkoleń. Aby sprawdzić sposób wykorzystywania przez studentów zasobów bibliotecznych oraz zebrać wnioski na temat polityki gromadzenia i szkoleń , autorzy przeprowadzili analizę spisów piśmiennictwa cytowanego w pracach licencjackich trzech wydziałów jednej z amerykańskich uczelni.

W pierwszej części artykułu przedstawiono wyniki przeglądu literatury poświęconej różnym zastosowaniom metod bibliometrycznych w bibliotekarstwie, a następnie porównano dane dotyczące typu materiałów przytaczanych w pracach studentów wydziałów socjologii, psychologii i studiów międzynarodowych Arcadia University, dat publikacji cytowanych źródeł, ich statusu związanego z weryfikacją (publikacje recenzowane, nierecenzowane itp.) oraz ich dostępności w bibliotece uczelni. Wymieniono również najczęściej cytowane czasopisma, autorów reprezentowane przez nich dyscypliny naukowe oraz najpopularniejsze tematy badawcze na każdym z wydziałów. Przeprowadzona analiza wykazała, że badane wzory cytowań zależały w dużej mierze od tego, co jest dostępne w bibliotece (w jej zasobach znajdowało się 70% wymienionych artykułów naukowych), co wskazuje na znaczenie odpowiedniego kształtowania bibliotecznych zbiorów. Okazało się również, że studenci nie powoływali się w swych pracach na kluczowych autorów i najbardziej prestiżowe tytuły, zasugerowano więc potrzebę modyfikacji programów edukacji informacyjnej w sposób, który pokierowałby badanych do najważniejszych dzieł ze studiowanych przez nich dyscyplin. We wnioskach podkreślono rolę współpracy między bibliotekarzami odpowiedzialnymi za szkolenia użytkowników, pracownikami zajmującymi się kształtowaniem zbiorów i kadrą akademicką przy interpretacji uzyskanych wyników, i opracowaniu na ich podstawie stosownych działań; wskazano też, że projekt ten sprowokował dyskusje z wykładowcami na temat ich oczekiwań i bieżących strategii wspierania prowadzonych przez studentów badań.

Komentarze wyłączone.