Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Poza TIFF i JPEG 2000: o standardzie PDF/A w projektach digitalizacji

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Źródła informacji, Opracowanie informacji, Technologia informacyjna i bibliotekarska, Działalność biblioteki

Tagi: , , , , , ,

Możliwość komentowania Poza TIFF i JPEG 2000: o standardzie PDF/A w projektach digitalizacji została wyłączona

Biblioteki, muzea i archiwa przenoszą swoje zbiory na formę cyfrową od lat 90. ubiegłego wieku, w tym czasie powstało też wiele wytycznych dotyczących najlepszych praktyk oraz standardów w projektach digitalizacji. Zalecenia te regulują szczegółowo różne aspekty procesów konwersji, w tym kwestie formatu danych i metadanych. W większości amerykańskich dokumentów normalizacyjnych tworzonych przez organizacje branżowe i agencje federalne, faworyzuje się TIFF 6.0 jako preferowany format produkcji plików wzorcowych, PDF w tym kontekście wymieniany jest jako niezalecany, natomiast w odniesieniu do standardu archiwalnego PDF/A (zob. BABIN 2011/1/29) znaleźć można sprzeczne opinie lub ich brak. Wg autora, efektem takiego podejścia są wyższe koszty operacyjne oraz koszty zarządzania plikami. W artykule proponuje wykorzystanie PDF/A jako preferowanego formatu przy digitalizacji przeznaczonych do długotrwałego przechowywania dokumentów tekstowych, wskazując także na możliwości jego zastosowań przy konwersji innego typu materiałów, takich jak ilustracje graficzne, mapy i fotografie lotnicze, oraz wykorzystania w OAIS – referencyjnym modelu funkcjonowania organizacji archiwów cyfrowych, by zredukować nakłady na digitalizację i cyfrową ochronę.

W pierwszej części artykułu przybliżono bieżące rekomendacje dotyczące cyfryzacji, charakterystykę modelu OAIS oraz rozwój PDF/A jako standardów międzynarodowych, omówiono również piśmiennictwo poświęcone zastosowaniom tego ostatniego formatu, wskazując że jest preferowanym standardem kodowania dokumentów powstałych w formie cyfrowej (ang. born-digital) w sektorze sądowym, rządowym i prywatnym. Przedstawiono następnie ograniczenia związane z używaniem formatu plików TIFF, oraz możliwości i zalety wykorzystywania PDF/A i jego opublikowanych po 2010 r wersji: PDF/A-2 i PDF/A-3, koncentrując się na potencjalnych korzyściach płynących z ich implementacji w programach digitalizacji, do zapisu materiałów przenoszonych na formę cyfrową. Wg autora, PDF/A może służyć w OAIS jako kontener (struktura danych) zgłoszeniowego pakietu informacji – SIP (Submission Information Package), a jego specyfika pozwala na transmisję pakietów SIP i kodowanie ich elementów w znacznie bardziej ekonomiczny i wydajny sposób, dzięki czemu upraszcza się proces cyfryzacji. Rekomenduje w związku z tym PDF/A z bezstratną kompresją JPX jako preferowany format pliku, a PDF/A z bezstratną kompresją JPX i kodowanymi danymi/metadanymi jako preferowany kontenter OAIS SIP.

Komentarze wyłączone.