Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Tag: dokumenty elektroniczne

Strategie cyfrowej archiwizacji użytkowników bibliotek publicznych

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Wykorzystanie informacji i socjologia informacji, Biblioteki jako kolekcje, Działalność biblioteki, Badania użytkowników, Umiejętności informacyjne

Tagi: , , , , ,

Możliwość komentowania Strategie cyfrowej archiwizacji użytkowników bibliotek publicznych została wyłączona

Informacje tworzone w formie cyfrowej przechowywane są przez indywidualnych konsumentów najczęściej na nośnikach pamięci optycznej i magnetycznej, a poziom społecznej świadomości nt. nietrwałości takich metod zapisu jest, jak sugerują badania, nadal dość niski. Podczas gdy biblioteki uczelni wyższych i prywatnych instytucji badawczych, w trosce o potrzeby studentów i społeczności naukowej, tworzą instytucjonalne repozytoria, by zapewnić długotrwałą ochronę cyfrową swoich materiałów, brakuje podobnych, powszechnie dostępnych usług dla użytkowników bibliotek publicznych, grupa ta ma też relatywnie mniejszą wiedzę i dostęp do zasobów dotyczących skutecznych strategii archiwizacyjnych. W artykule przedstawiono wyniki badania sprawdzającego zakres działań podejmowanych przez klientów amerykańskich placówek tego typu, w celu zabezpieczenia prywatnych informacji elektronicznych (zdjęć, filmów, listów, muzyki, różnego typu dokumentów tekstowych itp.) i zarządzania tymi danymi

więcej o Strategie cyfrowej archiwizacji użytkowników bibliotek publicznych

Czytelnicze rewolucje : cyfrowy tekst online i implikacje dla czytelnictwa w świecie akademickim

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Wykorzystanie informacji i socjologia informacji, Źródła informacji, Badania użytkowników, Umiejętności informacyjne, Czytelnictwo

Tagi: , , , , ,

1 komentarz

Na świecie pisze się coraz częściej krytycznie o mediach elektronicznych i ich wpływie na czytanie i zachowania informacyjne młodych ludzi  (zob. BABIN 2009/4/272, BABIN 2011/2/75). Niewątpliwie pojawienie się tekstów dostępnych online w wersji cyfrowej zmieniło znacząco sposób lektury i nawyki czytelnicze zarówno masowego odbiorcy, jak i środowiska naukowego, a dokumenty elektroniczne wykorzystywane są odmiennie niż drukowane (por. BABIN 2006/3/164, BABIN 2010/3/157). Trudno jednak, zdaniem autora, na razie jednoznacznie oceniać wagę i skutki owych zmian w zakresie sposobu uczenia się i komunikacji, podkreśla więc konieczność prowadzenia dalszych badań w tym zakresie.

więcej o Czytelnicze rewolucje : cyfrowy tekst online i implikacje dla czytelnictwa w świecie akademickim

Genealogia cyfrowej humanistyki

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Prace teoretyczne i ogólne, Źródła informacji

Tagi: , ,

Możliwość komentowania Genealogia cyfrowej humanistyki została wyłączona

Na podstawie konceptualnej analizy projektów cyfrowej humanistyki (CF) i piśmiennictwa poświęconego ewaluacji tej dziedziny, podjęto próbę rekonstrukcji jej genealogii oraz wyróżnialnych aspektów, a także identyfikacji podstawowych koncepcji i argumentów pojawiających się w debatach nt. roli CF oraz transformacji, jakim podlegają poszczególne dyscypliny, metody nauczania i metodologie badań w naukach humanistycznych. Omówiono również specyfikę produkcji wiedzy i przemian w humanistyce, związanych z rozwojem narzędzi cyfrowych oraz ich wpływ na rozwój tej dziedziny, pedagogikę i formy tworzenia i wykorzystania tekstu cyfrowego.

więcej o Genealogia cyfrowej humanistyki

Marketing zasobów elektronicznych w bibliotekach

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Biblioteki i bibliotekarstwo, Źródła informacji, Zarządzanie

Tagi: , , ,

Możliwość komentowania Marketing zasobów elektronicznych w bibliotekach została wyłączona

Na podstawie przeglądu literatury przedmiotu omówiono definicje i techniki marketingu wykorzystywane przez amerykańskie biblioteki różnego typu do promocji swoich zasobów elektronicznych oraz stosowane metody oceny skuteczności takich działań. Do ich analizy, przeprowadzonej przy pomocy oprogramowania do obróbki danych jakościowych ATLAS.ti (wersja 5.2), wykorzystano treść 24 artykułów z czasopism bibliotekoznawczych i dokumentów takich jak wnioski o granty, pochodzących z lat 1994-2009.

więcej o Marketing zasobów elektronicznych w bibliotekach