Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Tag: ARL (Association of Research Libraries)

Rezygnacja z konsorcyjnych umów prenumeraty czasopism naukowych: konsekwencje i korzyści

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Źródła informacji, Biblioteki jako kolekcje, Zarządzanie, Działalność biblioteki

Tagi: , , , , , , , , ,

Możliwość komentowania Rezygnacja z konsorcyjnych umów prenumeraty czasopism naukowych: konsekwencje i korzyści została wyłączona

W czasach, w których biblioteki muszą elastycznie reagować na ograniczenia budżetowe i rosnące ceny czasopism naukowych, zobowiązania wynikające z umów pakietowych (ang. big deals), w ramach których kupuje się od dużych wydawców prenumeraty całych baz tytułów, bez możliwości wyboru czy rezygnacji z określonych pozycji i dostosowywania subskrypcji do potrzeb konkretnej uczelni, bywają dla tych instytucji bardzo dużym obciążeniem. W artykule zaprezentowano doświadczenia dwóch bibliotek akademickich ze Stanów Zjednoczonych, zrzeszonych w ARL, które ze względu na konieczność szukania oszczędności zdecydowały się na wycofanie z takich umów, i przedstawiono szczegółowo konsekwencje tej rezygnacji, w tym jej wpływ na dalszą politykę gromadzenia, dostępność pożądanych czasopism i wypożyczenia międzybiblioteczne oraz reakcje społeczności akademickiej.

więcej o Rezygnacja z konsorcyjnych umów prenumeraty czasopism naukowych: konsekwencje i korzyści

Strategie kształtowania zbiorów w działach informacji naukowej bibliotek ARL

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Źródła informacji, Biblioteki jako kolekcje, Działalność biblioteki

Tagi: , , , , , , , ,

Możliwość komentowania Strategie kształtowania zbiorów w działach informacji naukowej bibliotek ARL została wyłączona

Artykuł poświęcono obecnym strategiom i zasadom gromadzenia zbiorów stosowanym w działach informacji naukowej amerykańskich i kanadyjskich bibliotek akademickich zrzeszonych w ARL (Stowarzyszenie Bibliotek Naukowych). Dane do analizy zebrano na podstawie przeglądu literatury przedmiotu oraz w sondażu online skierowanym do bibliotekarzy z tych instytucji, zajmujących się zarządzaniem zbiorami z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Pytano ich o politykę kształtowania zbiorów, metody i częstotliwość oceny wykorzystania drukowanych i elektronicznych kolekcji, procesy gromadzenia, kryteria selekcji oraz sposoby marketingu i promocji zasobów w ich miejscach pracy.

więcej o Strategie kształtowania zbiorów w działach informacji naukowej bibliotek ARL

Kształtowanie zbiorów z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w bibliotekach ARL

Autor: Alina Nowińska,

Kategorie: Biblioteki jako kolekcje, Działalność biblioteki

Tagi: , , , , ,

Możliwość komentowania Kształtowanie zbiorów z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w bibliotekach ARL została wyłączona

Artykuł dotyczy zasad kształtowania i powodów gromadzenia zbiorów z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej (BIN) w bibliotekach uczelni i instytucji naukowych. Omówiono w nim wyniki badania przeprowadzonego w 2010 r. wśród bibliotek zrzeszonych w ARL, podlegających uczelniom nieprowadzącym kierunków z programami nauczania BIN akredytowanych przez ALA. Do udziału w sondażu online wytypowano 81 bibliotek w St. Zjednoczonych i Kanadzie, po czym skontaktowano się z osobami odpowiedzialnymi w nich za dobór pozycji do zbiorów BIN. Treść opracowanej ankiety zamieszczono na stronie serwisu SurveyMonkey, dostępnej bezpłatnie przez witrynę Biblioteki Uniwersytetu Yale.

więcej o Kształtowanie zbiorów z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w bibliotekach ARL